12 June 2021

Hej allihopa!

 Jag är inte säker på om det beror på allt finländskt Mosin-innehåll, men jag verkar verkligen vara populär i Sverige.

Svenskar som använder Mac och Firefox.

Google har erbjudit denna översättning för att välkomna alla till webbplatsen!
VÄLKOMMEN!

Om du kommenterar kommer jag gärna försöka översätta. Jag är mycket nyfiken på vad som gör min blogg så spännande för Sverige.

No comments:

Post a Comment

You are a guest here when you comment. Be polite. Inappropriate comments will be deleted without mention. Amnesty period is expired.

Do not go off on a tangent, stay with the topic of the post. If I can't tell what your point is in the first couple of sentences I'm flushing it.

If you're trying to comment anonymously: Sign your work.

Anonymous comments must pass a higher bar than others. Repeat offenders must pass an even higher bar.

If you can't comprehend this, don't comment; because I'm going to moderate and mock you for wasting your time.